Om konkurser og strømpriser: Hva ville Yngve ha sagt til Jonas?

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ser ut til å være «mer katolsk enn paven» i spørsmålet om energiprisene i Norge, og hun støtter fullt og helt statsminister Jonas Gahr Støres «kraftpolitikk». Det er lite sannsynlig at tidligere LO-leder Yngve Hågensen ville latt Støre holde på uforstyrret.