Offentlig–privat samarbeid har blitt en samfunnstrussel

Et ukontrollert samrøre mellom offentlig styring og private kapital­interesser utvikler seg i rasende fart i Norge, og det er vanskelig å se noen kritikk, forsiktighet eller kontroll­funksjoner. Hvem er det som styrer hvem i denne gullgruven? Potensialet for korrupsjon er kolossalt.