Ryfast øker trolig prisene kraftig for pendlere med elbil

Ferde tar sikte på å endre Ryfast-takstene tidlig på våren 2023. De som kjører elbil, risikerer et kraftig bompengesjokk. Saken skal avgjøres av lokale myndigheter.