Helsedirektoratet bekymret over lav vaksinasjonsgrad

VG hevder at etter to år med smitteverntiltak og pandemi, har færre immunitet mot influensaviruset som nå sirkulerer, som igjen kan føre til at flere blir sykere av sesonginfluensa enn vanlig.