Klimaforskere hevder at 20.000 har dødd under årets hetebølge i Europa

Dette står i sterk kontrast til at langt flere globalt dør av kulde. I India er det sju ganger så mange mennesker som dør av kulde enn av varme.