Woke ser rasisme og privilegier overalt, selv der det ikke finnes

Woke sier: Er du privilegert, lykkes du, fordi du er hvit, mann eller heteroseksuell. Mislykkes du, er du undertrykt, av rasisme, maskulinitet eller transfobi. Alt som betyr noe, er makt.