Etterspørselen etter uvaksinert blod et økende problem for sykehusene

Meldinger om skade­virk­ninger og død på grunn av den nye mRNA-tekno­lo­gien har for mange erodert tilliten til myndig­hetene og vaksiner, og skapt etter­spørsel etter pålitelig forsyning av uvaksinert, såkalt «trygt blod».