MDGs alternative statsbudsjett: Vil gi bort 1900 milliarder til andre land

MDG sammenligner regjeringen med onkel Skrue, som ikke vil dele på rikdommen. Selv vil MDG bruke alt av ekstra olje- og gassinntekter i utlandet.