EU-kommisjonen foreslår støttepakke på 18 milliarder euro til Ukraina

EU-kommisjonen foreslår å gi Ukraina en støttepakke på 18 milliarder euro i 2023. Det tilsvarer om lag 185 milliarder norske kroner.