Klimatoppmøtet skal diskutere «kompensasjon til fattige land»

På klimatoppmøtet COP27 i Sharm el-Sheikh skal man nå drøfte å gi såkalt klimakompensasjon, det vi si en ny metode for å overføre penger fra rike land til den tredje verden.