Industriarbeidere i Sauda ser mørkt på fremtiden

Industriarbeidere langs vestlandskysten er kritiske til regjeringens energipolitikk, og frykter at fremtidens økonomi raseres av det grønne skiftet.