Inflasjonen fortsetter å stige i eurosonen

Inflasjonen i eurosonen var på 10,7 prosent i oktober. Samtidig er den økonomiske veksten i EU minimal, kun 0,2 prosent i tredje kvartal. Resesjonen truer og rentene stiger.