95 prosent av de døde hadde tatt Covid-vaksine under to uker før dødsfallet

En eier av et begravelsesbyrå fra New Zealand sier at 95 prosent av de døde han har hatt befatning med i den senere tid, hadde tatt en Covid-19-vaksine to uker før dødsfallet.