Den russiske mobiliseringen: De fleste kommer fra fattige områder

Ifølge uavhengige russiske journalister er det store regionale forskjeller på hvor de mobiliserte reservistene er fra. Fattige områder preger bildet.