Aldri har noen stats­minister hatt bedre forhandlings­kort med EU

Inflasjon, stagnasjon, arbeidsledighet, strømkrise etc etc, men Jonas Gahr Støre sier «Keep calm, carry on». Aldri har noen statsminister i løpet av de siste 40 årene hatt bedre forhandlingskort overfor EU enn Støre, men det er ingen i «Stortingspartiet», som ønsker seg en forbedring i de avtalene vi har med EU for handel og strøm m.v.