Nederlandske bønder tvang land­bruks­ministeren til å gå av

Henk Staghouwer, landbruks­ministeren som ville frata neder­landske bønder livs­grunnlaget, måtte gi tapt for bøndene og er blitt tvunget til å gå av.