– Det grønne skiftet har skylden for energi­krisen

Tysklands katastrofale avhengighet av russisk gass, som har gitt oss dagens energi­krise, er et resultat av en tankeløs energi­politikk som skyldes «det grønne skiftet», sier den tyske topp­økonomen Hans-Werner Sinn.