Sri Lanka: Et varsel om hvor det grønne skiftet ender

Sri Lanka kollapser og både president og statsminister ble tvunget til å gå av. Mange er døde, og tilgangen til mat og drivstoff er tilnærmet ikke-eksisterende. Hovedårsaken er det grønne skiftet.