Tre av fire ungdommer i Europa er redde for klimaendringer

En spørreundersøkelse YouGov har utført blant 6000 personer i alderen 16–26 år i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Spania og Polen, viser at 76 prosent av dem er redde for klimaendringer. I henhold til undersøkelsen er klimaendringer den største bekymringen blant de unge.