Massive protester i Nederland. Klima­tiltak tar levebrødet fra bøndene

Det er massive protester i Nederland. Bøndene ser levebrødet sitt truet av klimatiltak. Regjeringen truer med å ekspropriere land fra bønder som ikke underkaster seg.