Kan være på gli: Ny optimisme i Nato-samtalene med Tyrkia

Tyrkia, Sverige og Finland har ennå ikke landet en løsning på striden rundt de to sistnevntes Nato-søknader. Men signalene er positive, og Nato-kilder er trygge på at det løser seg.