Florø: Det regnet hydraulikkolje ved drikkevannskilden

– Dette er et vindkraftanlegg som aldri skulle vært gitt konsesjon, ettersom de fleste turbinene er plassert i nedslagsfeltet til drikkevann, sier Arnfinn Nilsen i Miljøvernforbundet.