Strømopprøret slått ned på LO-kongressen

LO-kongressen stemte ned strømopprørernes kraftkrav. Et kompromiss om oljeleting ble også banket igjennom.