Laveste fremtidstro på nesten 30 år – DSB ber folk skaffe seg beredskapslager

Norske husholdninger har ikke rapportert lavere framtidstro på egen økonomi siden 1992, viser Forventningsbarometret til FinansNorge og Kantar. Og selv om en fjerdedel av befolkningen har et beredskapslager i hjemmet sitt i tilfelle det skulle oppstå en krisesituasjon, er det alt for lite, mener DSB.