Bønder på Østlandet slakter besetningene

Flere bønder på Østlandet har opplyst Nortura om at de kommer til å slakte til sammen flere tusen dyr. Høye priser på gjødsel, strøm, fôr og drivstoff gjør matproduksjonen ulønnsom.