Sterke reaksjoner på funn av et stort antall drepte sivile utenfor Kyiv

Vestlige ledere uttrykker sjokk over at det er funnet mange titalls sivile i massegraver utenfor Kyiv, etter den russiske tilbaketrekningen. Nå kreves det at de ansvarlige straffes.