WHO vil avskaffe alle tidsbegrensninger når det gjelder abort

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber alle verdens myndigheter om å forkaste alle lover som har tidsbegrensning for når det er lov til å ta livet av et foster.