Pfizer dømt til å frigi vaksinedata

En tidligere hemmeligholdt rapport fra Pfizer til US Food and Drug Administration (FDA) som dekker sikkerhetsdata for vaksinen de første 90 dager etter autorisasjon, er beordret frigitt av en domstol i Texas. FDA hadde bestemt at disse dokumentene skulle holdes hemmelig i 75 år.