Jehovas Vitner kan miste registreringen som trossamfunn

Valgerd Svarstad Haugland vil vurdere om Jehovas Vitner også skal fratas registrering som trossamfunn, etter at hun har nektet dem statstilskudd. Det er meget spesielt at en fremtredende tidligere KrF-politiker og statsråd nå går inn for å avskilte et trossamfunn. Her utnytter Svarstad Haugland sin statlige makt på en til nå ukjent måte. Saken kan danne presedens.