Egenæs: Israel er en apartheidstat

Amnesty International har laget en rapport om Israel som hevder at Israel systematisk diskriminerer palestinere. Leder av den norske avdelingen, Jon Peder Egenæs, stiller seg fullt og helt bak rapporten og sier til NRKs morgensending at Israel er en apartheidstat. Det er det Israels motstandere hele tiden har ønsket å stemple Israel som. Nå innfrir Amnesty deres ønske.