Står Boris Johnson for fall?

De stadige dryppene av avsløringer rundt Boris Johnson og den mye omtalte hagefesten krever en viss utholdenhet for dem som ønsker å følge saken.