Lekket de danske spionene for å påvirke regjering og opinion?

Hvis FET-sjef Lars Findsen lekket selektivt for å skade Danmarks regjering og påvirke den politiske prosessen, forklarer det bruken av lovens strengeste paragrafer. Da er det ikke presselekkasjer, men mytteriforsøk. I så måte går det en linje fra den tyske spionsjefen Klaus Kinkels forsøk i 1980 på å tvinge E-sjef Jan Ingebrigtsen til å kutte båndene til USA og slutte seg til et nytt tysk hemmelig imperium.