Minimalt salg av elbiler i USA: Nærmest en flopp

I Norge utgjør elbiler over halvparten av nybilsalget. Men i de «bil-land» som betyr noe, er elbilandelen forsvinnende liten.