Intern uenighet om utenlandskabler i regjeringen

I Hurdalsplattformen er Ap og Sp enige om nei til flere utenlandskabler. Men hva med strømkabler fra vindturbiner til havs? Ap mener at slike ikke går inn under utenlandsforbudet, men Sp ser det som et forsøk på å omgå forbudet.