Strømtariff blir din nye hobby fra nyttår

Til nyttår rammes du av nok en nyvinning: Si hallo til «Strømtariff»! Den nye drittungen i norsk energipolitikk har mange navn: Effekttariff, strømtariff og nettleiepriser, og naturligvis pumpes det ut propaganda fra strømprofitørenes offentlige og private PR-industri som forteller hvor utrolig smart, nyttig, miljøvennlig og nødvendig dette er for DEG. Du er vinneren!