En stortingspresident uten moralsk kompass og en taus statsminister

Det er få ting som provoserer mer enn folkevalgte som utnytter og svindler til seg økonomiske goder fra felleskassa. Hvis representantene av den lovgivende makten skal få lov til å slippe unna represalier fordi de «ikke forsto» regelverket, er ikke loven lenger lik for alle.