Skogpod 20. oktober: En politikk på helt nye premisser

Menneskene utsettes for en politikk som endrer selve den menneskelige eksistens. Man kan hvis man vil også si at det er selve definisjonen av hva det vil si å være menneske som er i støpeskjeen. Det er så det tangerer Primo Levis spørsmål: Hva er mennesket? Hva vil det si å være menneske? Noen ønsker … Fortsett å lese Skogpod 20. oktober: En politikk på helt nye premisser