Tilskueres utskjelling av Joe Biden sprer seg til Roma

På store arrangementer i USA er det blitt en trend at tusenvis av tilskuere roper «F… Joe Biden» i kor. Nå sprer fenomenet seg til Europa.