Polen lovfester retten til å betale med kontanter

I Polen blir det fra månedsskiftet forbudt for butikker og banker å nekte å ta imot kontanter. Kontanter er en garanti for frihet, sier sjefen for Polens sentralbank. I Norge er lovforslag om plikt til å ta imot kontanter blitt nedstemt i Stortinget.