Jon Helgheim starter opprop mot muslimske bønnerop i Norge

I Drammen har en moske søkt om tillatelse til å invitere til fredagsbønnen ved hjelp av et såkalt muslimsk bønnerop i to minutter hver fredag. Jon Helgheim (FrP) er skeptisk, og har startet en underskriftskampanje for å protestere mot dette.