Ungdomsranene tar av i Sverige: I Linköping er økningen 700 prosent på fem år

Tallet på anmeldte ran av unge har økt kraftig i Sverige, ikke minst i mindre og mellomstore byer.  I snitt er det nå snakk om seks ran per dag.