Kan et forbud mot kvinnehat forhindre drap på kvinner?

I kjølvannet av drapene på flere kvinner i Storbritannia den siste tiden er reaksjonene i offentligheten og blant politikere som forventet. Man sier at «noe må gjøres», og flere av forslagene er akkurat like forutsigbare som man kan vente fra den kanten.