Kamp om å være MINST demokratisk: Russland mot YouTube i sensurkrig

Hvem er «best» til å bedrive sensur og meningskontroll? Nå står den totalitære staten Russland opp mot det totalitære verdenskonsernet YouTube.