Det grønne skiftet – en kamuflert oppskrift på hvordan samfunns­byrdene kan overføres fra bedrestilte til dem som har lite

De borgerlige partiene har sammen med Arbeiderpartiet overdratt styringen av norsk kraftpolitikk til et EU-byrå. Dette, sammen med stadig nye utenlandskabler, gjør at Norge eksporterer kraft og importerer kontinentale strømpriser.

Vi ser resultatet allerede. Kraftprisene i Sør-Norge er nå på over 1 krone pr. kilowattime – 10 ganger høyere enn på samme tid i fjor.