Seks danske utenriks­ministre: USAs svikt i Afghanistan må få konsekvenser for forholdet til USA

Sammenbruddet i Afghanistan har gjort så sterkt inntrykk på seks tidligere danske utenriksministre at de vil revurdere forholdet til USA. De stoler ikke lenger på amerikanerne. De innser at nasjonsbygging ute er vanskelig. Men nå er Midtøsten kommet til Europa. Hva med nasjonsbygging på hjemmebane?