Doc-TV: Uår i landet

En lærerinne på Vestlandet med over tredve års fartstid forteller om en mørk virkelighet for barna i skolen. Det høres ut som ekko av DDR: Barna skal drilles i å ha dårlig samvittighet. Det er en bekjennelsesskole vi møter: Barn må stå til rette for fedrenes synder og med det mener vi Europa og den … Fortsett å lese Doc-TV: Uår i landet