Maskene faller

Koronaen og koronarelaterte problemstillinger er altoverskyggende, i det som så fint kalles den offentlige diskurs. Frykten skal tvinge oss alle til underkastelse, men hva om korona-viruset bare er en forsmak på hva som vil komme? – Nye og farligere virus er enkle å lage, sier en norsk professor i biokjemi.