Doc-TV: Troverdigheten smuldrer vekk

Vi skal gladelig medgi at Document og Dagsorden ikke er noen stor medieaktør i Norge. Men, vi mener vår betydning ikke avgjøres av størrelsen og nedslagsfeltet alene. I et samfunn som preges av fortvilelse, fortielse og forvitring, er motstemmer som vår viktigere enn noensinne. Derfor inviterer vi våre seere, lesere og lyttere til å bli med på vår dugnad!