Michel Onfray: Befolknings­utskiftningen er en realitet

Pågår det en befolknings­utskiftning? spurte Michel Onfray nylig på tv. Den franske filosofen svarte selv: «FN sier ja, demografien sier ja og de innfødte sier ja. Men hvis Renaud Camus sier ja, svarer man nei, han er fascist.» Onfray er ikke redd for å gi seg i kast med samtidens mest brennbare spørsmål, og gjør med det jobben sin som intellektuell.