The Great Reset: Demokratiets undergang?

Covid-19: The Great Reset. Verdenssamfunnet og den globale økonomien må rives ned og bygges opp igjen for å skape en bedre verden. Klaus Schwab forklarer allerede i innledningen i sin bok hvorfor en global løsning er ønskelig. Demokratiet og individuell frihet er det ikke så farlig med.